Our Team

Service with a smile..

Meet our team members

Office Admin Team

Upul Athukorala

Sameera Suranjith

Udara Sankalpa

Nalika Silva

Indunil Amunugama

Kushan Milendra

Maintenance Team

Pradeep Shamantha

Piyumal Gamage

Kapila Pemasiri

Air-Con Maintenance Team

Indra Buddika

Akitha Wickramaarachchi

Transport Team

A.V.H Ranasinghe

Nilantha Gooneratne

Cyril Jayalath

Rasitha Rohitha

Mahinda Sannasooriya

G.K.S. Prasanna

Chamara Prasad

Submit your CV/Resume